Streits Whole Wheat Matzo

Streits Whole Wheat Matzo
Trialia Code: 62953 Size: 24x311g
Kosher Vegan
Thin & crispy 100% whole wheat matzo.
Baked in the USA.
Non-GMO. Sugar Free. Sodium Free. Low Fat. Vegan
Ingredients

Whole Wheat Flour, Water.

Contains: Wheat.