Matzo Ball Mix

Matzo Ball Mix
Brand: Telma Trialia Code: 643242 Size: 12x84g
Dairy Free Kosher Vegetarian
Description

Details

Prepare kneidel easily with this matzo ball mix. Kosher Parve.